งานเปิดตัว QRS PelviCenter ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ของ สมาคมศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย

งานเปิดตัว QRS PelviCenter ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2558 ของ สมาคมศัลยแพทย์ แห่งประเทศไทย

1308
0
แบ่งปัน
qrsthailand
  • qrspelvicenterthailand
ภาพบรรยากาศเปิดตัว นวัตรกรรมทางการแพทย์ QRS PelviCenter จากประเทศเยอรมนี
QRS PelviCenter เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน บำบัดอาการปัสสาวะเล็ด
ที่งาน ประชุมวิชาการประจำปี 2558 ของ สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ แห่งประเทศไทย
ในวันที่ 22-24 เมษายน 2558 ณ.Fidella, The Zign Hotel Pattaya
qrspelvicenter2
ขอขอบคุณ คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มาเยี่ยมชมกันเต็มบู๊ธ
qrspelvicenter.net
บรรยากาศที่น่ารัก ของคณะแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทดลองใช้เครื่อง QRS PelviCenter
qrspelvicenterThailand
บรรยากาศที่น่ารัก ของคณะแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทดลองใช้เครื่อง QRS PelviCenter
qrspelvicenter
บรรยากาศที่น่ารัก ของคณะแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทดลองใช้เครื่อง QRS PelviCenter

ไม่มีความคิดเห็น